Jag arbetar på ett projekt som jag började med 2013 som i grunden handlar om yttrandefrihet. Yttrandefriheten är en förutsättning för demokratin. Under processens gång och genom min research har jag upptäckt att yttrandefriheten är ytterst betingad beroende av status och position inom hierarkin i samhällsbygget.

Jag har valt att skildra personer som blivit utsatta för mediadrev men utan rätt till genmäle och försvar. Det har blivit tydligt för mig att medierna till största delen inte är intresserade av sanningen utan till stor del driver olika agendor. Men det tycks inte alltid vara medvetna val, utan journalister på redaktioner verkar inom ett fält där kunskap om verkligheten till stor del tas av andra aktörer inom medierna.

Fortsättning följer.